Nội thất nhà hàng phong thủy

Vận dụng phong thủy vào thiết kế nội thất văn phòng

Giường ngủ giá rẻ tphcm giá 1 triệu

Lựa chọn thời điểm chúng ta vẫn xác định theo hnt (¿uái và sự suy vượng cùa Ngũ Hành. Cụ thế là xác illhli dựa vào qué hướng nhà. Ví dụ: nhà hướng Nam tức quẻ hướng là quẻ Ly, qué Ly thuộc Hoả, Hoá vượng vào mùa Hạ, tức là các tiết khí Mang Chủng, Hạ Chí, Tiôu Thử. Sở dĩ cần xác định thời điếm xây dựng theo ticl khí vì sự phân định mùa được xác định theo tiêt khí. San đó, trong mỗi tiết khí chọn ngày giò tốt có Ngũ Hành hợp với bản mệnh và hướng nhà. Tóm lại, phải tu5r từng trường hợp vận dụng cho linh hoạt.

Vật khí và ứng dụng trong phong thuỷ

Trong việc vận dụng lý thuyết của Phong Thuỷ vào thiết kế nội thất văn phòng và bài trí nhà ở, văn phòng, cơ sơ kinh doanh đặc biệt là bài trí nội thất, việc quan trọng nhất là h( 4 I giải những câm kỵ Phong Thuý phạm phai, tăng cườnl những nhân tô tốt theo đúng Phong Thuỷ đê’ cải biiii Trạch Vận nhà ở, đem lại điều may mắn.

Người xem phái biết vận dụng lý thuyết sao cho plul hợp với thực tiễn của từng địa phương, từng gia đình, plil hợp với lôi sống cũng như điều kiện kinh tế. Trong cMlỉ kiện đô thị hiện đại, nhà nhà san sát nhau và được XIÌ dựng bê tông kiên cố, việc sửa chữa là vô cùng tôn kri và khó khăn.

Chính vì vậy, xây dựng lại một phần hoặc toàn ! căn nhà là điều khó có thế thực hiện được. Nhưng thu/l Phong Thủy kỳ diệu ở chỗ, chỉ cần biết cách phán đoi) hợp lý và vận dụng những vật khí rất nhò cũng có I cải biến khí của toàn bộ căn nhà, hoá giải được hung k 11it cách rất hiệu quả vượt ra ngoài những suy nghĩ thòng ihường. Một bình nước nhò cũng đú đè hoá giải luồng sát Un lớn.