Nội thất nhà hàng phong thủy

Trang trí nội thất nhà hàng hợp phong thủy

Mặc dù sơ đồ bát quái truyền thông của Trung Quốc chia thành 9 vị trí nhưng truờng phái Pyramid lại khẳng định những phòng làm việc chung trang trí nội thất nhà hàng cần giảm nhiều về vị trí sắp xếp. Bát quái truyền thống, như hình vẽ trên, được dùng cho một văn phòng làm việc riêng hay nhà riêng chứ không dùng cho một phòng làm việc mà những đồng nghiệp thông cảm với nhau thường là có những mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau. Vì thế, một phòng làm việc của sơ đồ bát quái Pyramid khác với sơ đồ truyền thông.
Các cụm vị trí được chia theo kiểu truyền thống thể hiện nhiều nghi thức ngoại giao phức tạp hơn cho mỗi người và mỗi công việc. Thừa hưởng điểm này để tạo ra một cơ cấu xã hội phát triển mà mỗi cá nhân không học theo lối sống của chúng ta hiện nay. Khi đó một nghề phức tạp trở thành một sự tự do lựa chọn, khi người ta bắt đầu thay đổi không chỉ công việc mà cả nghề nghiệp của mình thì những thông số của sơ đồ bát quái truyền I thống này không còn đủ sức chứa nữa.
Ngoại trừ chiếc bàn làm việc cá nhân ai đó trong một phòng làm việc chung, 9 vị trí của sơ đồ bát quái truyền thống gộp lại còn 5 vị trí quan trọng. Chín phần khác nhau của sơ đồ bát quái này được sử dụng (trong phòng làm việc trên một chiếc bàn riêng vì mỗi người tự điều khiển công việc của mình một cách hiệu quả.