Nội thất nhà hàng phong thủy

Trang trí nội thất nhà hàng độc đáo hút khách

Sofa cao cấp nhập khẩu hcm

Việc sản xuất và nâng cao chất lượng VLCN có liên quan chặt chẽ với quá trình phát triển của công nghiệp hiện đại, Hiện nay người ta đã sản xuất được hơn 25 loại sản phẩm cách nhiệt Trang trí nội thất nhà hàng
. Trong đó vật liệu và sản phẩm trên cơ sở nguyên liệu khoáng, xỉ, thủy tinh và amiăng đóng vai trò quan trọng.
Bông khoáng và sàn phẩm từ bông khoáng
Bông khoáng là VLCN bao gổm khối sợi dạng thủy tinh, các mảnh vụn silicat và những sợi ngắn cực mảnh được sản
xuất từ hỗn hợp nóng chảy của các khoáng vật tạo đá hoặc luyện kim.
Tùy thuộc vào phương pháp sản xuất, sợi bông khoann thường có chiểu dài từ 2 đến 30mm và đường kính 5 – 15K Trong thành phần bông khoáng chứa đến 80 – 90% sợi mảnh có đường kính 7,MK. Bông khoáng được sản xuất với 3 n (theo khối lượng thể tích) 75, 100 và 125. Hê số dẫn nhiệt
Hiện nay bông khoáng đang chiếm vị trí hàng đầu tronẩ số những VLCN vô cơ. Điều đó được giải thích bằng nguyên liệu vô tận, sản xuất đơn giản, độ hút ẩm nhỏ và thành của nó tương đối thấp. Nhưng việc sử dụng bông khoan) tới để cách nhiệt cũng có những khó khăn do các nhược của loại vật liệu này là khi chuyên chở và bảo quản của loại vật liệu này là khi chuyên chở và bảo quản bôn; để bị lèn chặt và vón cục, một số bị gãy và biến thành bụi ; kết cấu phải có phương tiện bảo vệ để tránh sự lèn ép cơ học ; chi phí lao động lớn khi lắp đặt. Để khắc phục những nhược iliểm của bông khoáng rời, người ta đã chế tạo ra các sản phẩm như nỉ, tấm cứng và bán cứng, vỏ, hình quạt, ống trụ và các sản phẩm khác.
Nỉ cách nhiệt trên cơ sở bông khoáng gổm có một số loại sau đây :
Nỉ khâu dùng để bảo vệ nhiệt cho các kết cấu bao che của nhà, các thiết bị công nghiệp và đường ống dẫn cđ nhiệt độ nhỏ hơn 400°c. Loại nỉ này được chế tạo như sau : Băng chuyền chuyển bông từ buồng lắng sợi sang buồng làm lạnh. Ớ đó tấm thảm bông khoáng được ép đến dày cho trước, đổng thời được làm nguội bằng không khí lạnh. Sau tấm sản phẩm được chuyển đến máy khâu để khâu lại bàng dây kim loại và chỉ đặc biệt. Trên máy khâu thảm được cắt thành từng tấm có kích thước cho trước rồi được cuộn lại và đóng gói. Kích thước I lia nỉ : dài 2000, rộng 900 – 1300 và dày 60mm. Nỉ có mác (theo khối lượng thể tích) 150, Ả = 0,04 kCal/m.°C.h.
Nỉ khấu trên lưới kim loại được sản xuất từ nỉ bông khoáng và khâu lên lưới kim loại. Nỉ có kích thước 3000 X 500 X 50 Và 5000 X 1000 . lOOmm, khối lượng thể tích 100 kg/m3, hệ Mổ dẫn nhiệt ở 100°c là 0,043 kCal/m.°C.h. Ni này dùng để cách nhiệt ỏ nhiệt độ thấp hơn 600°c.