Nội thất nhà hàng phong thủy

Trang trí nội thất nhà hàng bàn ghế gỗ

Sofa góc phòng khách cao cấp

Độ ẩm vù tính hút ẩm. Độ ẩm có ảnh hưởng lớn đến tính chất của gỗ trang trí nội thất nhà hàng. Nước nằm trong gổ có 3 dạng : nước mao (tự do), nước hấp phụ và nước liên kết hóa học. Nước tự do nằm trong ruột tế bào, khoảng trống giữa các tế bào và bôn trong các ống dẫn. Nước hấp phụ nằm trong vỏ tế bào khoảng trống giữa các tế bào. Nước liên kết hóa học nằm trong thành phần hóa học của các chất tạo gỗ. Trong cây gỗ đang phát triển chứa cả nước hấp phụ và nước tựdo, hoặc chi chứa nước hấp phụ. Trạng thái của gỗ chỉ chứa nước hấp phu thông có nước tự do) gọi là giới hạn bão hòa thớ. Tùy loại gỗ giới hạn bão hòa thớ có thể dao động từ 23 Mn 35%.
Khi sấy, nước từ từ tách ra khỏi mặt ngoài, nước từ lớp bên trong chuyển dấn ra thay thế. Còn khi gỗ khô thì nó lui hút hơi nước từ không khí.
Mức độ hút hơi nước phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm tương của không khí. Vì độ ẩm của không khí không cố định nên độ ẩm của gỗ cũng luôn luôn thay đổi. Độ ẩm mà gỗ nhận đuợc khi người ta giữ nó lâu dài trong không khí có độ ẩm Iiídng đối và nhiệt độ không đổi gọi là độ ăm cân bằng. Độ ẩm cân bằng của gỗ được xác định bằng biểu đồ trên hình 11-3. Độ ẩm cân bằng của gỗ khô trong phòng là 8-12% ; của gỗ khô trong không khí sau khi sấy lâu dài ở ngoài không khí là 15 – 18%.