Nội thất nhà hàng phong thủy

Thiết kế nội thất nhà phố theo phong thủy

Điều Gì Khiến Khách Hàng Tin Dùng Sofa Văn Phòng

Nhà ở đối diện đường vòng hoặc giao lộ:

Nếu ở đối diện đường vòng hoặc đối diện thì khí xung sát sẽ chiếu thắng vào nhà. Sát khí làm hao tổn nhan dinh, gây thị phi bất hoà, ly tán gián.

Trường hợp trên chỉ dùng làm cơ sở kinh doanh không liên ớ. Trước nhà nên dùng gương Bát Quái hoặc xây rào chắn. Có thể dùng chó, nghê, ruà đầu rồng, tượng Quan Công, Quan Âm,… để trấn áp, hoá giải luồng hung khí.

Thiên Trảm Sát:

Phong Thuỷ tối kỵ thiết kế nội thất nhà phố trước nhà mình có một khe hở l/iữa hai nhà cao tầng chiếu thẳng vào nhà gọi là Thiên Trảm Sát rất xâu cho ngôi nhà. Vì thế cần dùng một chuông gió treo trước nhà để hoá giải hung khí hoặc (lung một bề cá, một bình nước đặt ở trước nhà hoặc ơ cửa sổ để tiết chế hung khí do Thiên Trảm Sát gây ra. Dùng các vật khí chế hoá bằng pha lê cũng phát huy lne dụng rất tốt.

Gian phòng khách bị lộ:

Nếu nhà gần đường đi lại mà người đi ngoài đường CÓ thế nhìn thây rõ phòng khách và những người ngồi Irong nhà thì theo Phong Thuỷ điều đó rất bất lợi cho Ki;i chủ. Gây nên chuyện thị phi, bất hoà, hao tán tài lộc. Iláy xây tường bao hoặc cống, của, nếu không thể xây thì dùng mành hoặc rèm che khuất để người ngoài không thố nhìn trộm vào nhà. Dùng các vật khí trấn áp như rua đầu rồng, nghê, tượng Quan Công, Đường Chu Quỳ trong phòng khách hướng ra cửa.

Thiết kế nội thất nhà phố theo phong thủy

Điều Gì Khiến Khách Hàng Tin Dùng Sofa Văn Phòng

Nội dung cơ bán của Học thuyết Ngũ Hành là môi lirn hệ biện chứng duy vật giữa các sự vật hiện tượng liong giới tự nhièn. Năm loại vật chất này vận động, chuyến hoá và tác động lẫn nhau hình thành nên thế giới lự nhiên, xã hội và tư duy. Ngũ Hành vừa có tác động llinc đẩy, vừa có tác động ức chế lần nhau hình thành IH‘|) một vũ trụ luôn luôn vận động theo hình xuáy trôn I Ki<‘>ng như quan điểm vật chất luôn vận động trong triết ít Mác-Lênin. Nó có ứng dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực khoa học và đời sông.
I >Ạc tính ngũ hành được khái quát như sau :
♦ Mộc : Là cây cỏ, gỗ nói chung, có tính chất sinh im, ilài thẳng. Khi của Mộc làm cho vạn vật được tươi toi
I Ho;i : Là lửa, ánh sáng, có tính chất nóng hướng lên 1)1II Khí cùa Hoá làm cho vạn vật sinh trương, dồi dào.
+ Thổ : Là đất đai, có tính chất nuôi lớn, hoá dục. Khí cùa Thô làm cho vạn vật được đầy đú hình thế.
+ Kim : Là kim loại, có tính chất yên tĩnh, thu tàng. Khí của Kim làm cho vạn vật kết quả.
+ Thuỷ : Là nước, có tính chất hàn lạnh hướng xuống. Làm cho vạn vật tĩnh lặng, bế tàng.
Ngũ Hành tuân theo những quy luận vận động nhất định, có hai quan hệ giữa các Hành, đó là quan hệ tương sinh và tương khắc, tiêu biếu cho quá trình thúc đẩy, chuyển hoá và ức chê lẫn nhau của vật chất.
Tương sinh có nghĩa là cùng bồi bổ, thúc đẩy, trợ giúp cho nhau: Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thô sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc.
Ta có thế hiểu một cách đơn giản về quy luật Ngũ Hành tương sinh như sau: Cây cỏ khi bị đốt cháy sinh ra lửa, như vậy là Mộc sinh Hoả. Hoả khi bị đốt cháy sẽ biến thành tro, tro lại trớ về thành đất. Như vậy là Hoả sinh Thố. Đất đai nuôi dưỡng trong mình nó những quặng kim loại. Như vậy là Thô sinh Kim. Kim loại khi bị nung cháy thì biến thành nước phản ảnh quy luật Kim sinh Thuỷ. Thuỷ là nước lại tưới nuôi dưỡng cây, đó là Thuỷ sinh Mộc. Những quan niệm này được áp dụng nhiều trong thiết kế nội thất nhà phố.