Nội thất nhà hàng phong thủy

Thiết kế nội thất nhà hàng khuyết cách hoặc lồi cạnh sao cho hợp lý?

Trường hợp nhà hàng khuyết cạnh Đông Bắc
Phương Đông Bắc thuộc quẻ Cãn, trước tiên xem các sự vật thuộc quẻ Cấn:
Phương vị quẻ Cấn: phương Đông Bắc.
Nhân vật: con trai thứ ba, hoặc bé trai từ 15 tuồi trớ xuông.
Động vật: con chó.
Cơ thể: tay.
Nhà hàng khuyết ở cung vị Đông Bắc là chủ về người I rong nhà hàng dễ bị bệnh về tay như viêm khớp, trật khớp tay…; sức khỏe của con trai thứ ba, hoặc bé t rai từ 15 tuổi trở xuống rất kém.
Phương pháp hóa giải: đặt hình tượng chó ở phương vị này.
TRƯỜNG HỢP NHÀ HÀNG Lồi CẠNH
Xin mời bạn đọc xem hình 9. Hình 9 là khuyêt góc bên phải, đây gọi là cung khuyết”, cũng gọi là góc khuyết.
Hình 10 là góc bên trái lồi ra, đây gọi là cung lồi, cũng gọi là góc lồi,”góc lồi”
Định góc lồi hay góc khuyêt là lấy phân dxện tích nhỏ mà định; nếu phần lồi nhiều, phần khuyết It thì định là khuyết.
PHƯƠNG PHÁP HÓẠ GIẢI TRƯỜNG HỢP NHÀ HÀNG LỒI CẠNH
Trường hợp nhà hàng lồi cạnh Đông
Phương Đông thuộc quẻ Chấn, ý nghĩa xin xem lại ở mục khuyết cạnh.
Nhà hàng lồi ở cạnh Đông chủ về người nhà hàng dễ mắc bệnh viêm gan, bệnh ở chân, can hỏa thịnh, cho liên dễ lời qua tiếng lại với người khác.
Phương pháp hóa giải: đặt hình tượng gà ớ phương vị này.