Nội thất nhà hàng phong thủy

Thiết kế nội thất gia đình theo ngũ hành

Bàn ăn giá rẻ / Thiết kế nhà hàng

Người Đông phương ngày xưa cho rằng vật chất cấu thành là do 5 hành cơ bản trong vũ trụ tự nhiên hợp mà thành. Năm Hành đó là: KIM (Kim loại), MỘC (cây côi), THỦY (nước), HỎA (lửa), THỐ (đất). Năm yếu tố này sinh I cho nhau hay khắc chế nhau.
Sinh cho nhau như: Kim sinh Thủy (kim loại bị đun nónịí I chảy), Thủy sinh Mộc (nước tưới cho cây), Mộc sinh Hỏa (cây cháy sinh ra lửa), Hỏa sinh Thổ (lửa đốt cháy mọi vật thành tro đất), Thổ sinh Kim (kim loại phát sinh trong lòng đất).
Khắc chê nhau như Kim khắc Mộc (dao chặt cây), Thüv I khắc Hỏa (nước làm tắt lửa), Mộc khắc Thổ (cây hút chí I I bổ của đất, sẽ làm đất nứt), Hỏa khắc Kim (lửa đốt kim loại), Thổ khắc Thủy (đất ngăn chặn nước).
Vì tính cách quan trọng của Ngũ hành sinh khắc, nô khi trang trí nội thất cũng như ngoại thất cần cẩn thận, ll Ví dụ đặt cây xanh bên hồ cá cảnh là thuận hợp vì Thih I dưỡng Mộc. Tuy nhiên nếu đặt họ .cá cảnh bên cạnh lu sưởi thì sẽ phạm khắc chế (Thúy dậpHắt Hỏa).
Màu sắc cũng liến quan về Ngũ Hành như: máu Đen: I hành Thủy, Đỏ: hành Hỏa; Trắng: hành Kam; Vàng, náu hành Thổ; xanh: hành Mộc. Theo đó khi thiết kế nội thất gia đình trang trí, sử dụnn I màn cửa,-bàn ghế, chăn giường, bông hoa, cây cảnh… lưu ý về màu sắc để có sự Hài hòa về Ngũ hành.