Nội thất nhà hàng phong thủy

Thiết kế nội thất chung cư đẹp hợp phong thủy

Bàn trang điểm đẹp giá rẻ

Học thuyết Âm Dương cho rằng mọi vật tồn tại và phát triển được đều do hai khí Âm Dương vận động mà tạo thành. Ârn Dương là hai mặt thống nhất đối lập của cùng một sự vật hiện tượng, mâu thuẫn nhau và chuyển hoá lẫn nhau không thê tách rời. Đặc tính của Âm Dương luôn đôi lập nhau, như của Dương là cứng, mạnh, quả quyết, màu sáng, hướng lên. Đặc tính của Am là nhu thuận, mềm yếu, màu tối, hướng xuống.
Trong tự nhiên, mọi vật đều tồn tại ớ hai trạng thái đối lập nhau, đó là hai mặt Ảm và Dương như nóng với lạnh, đen với trắng, ngày với đêm, hoạ với phúc. Tuy mâu
thuẫn nhưng lại có sự thống nhất từ đầu đến cuối, dựa vào nhau để tồn tại. Ảm và Dương, cái này dùng cái kia làm tiền đề để tồn tại cho mình.
Âm Dương luôn vận động, cái này yếu thì cái kia mạnh l<>n. Am suy thì Dương mạnh lên, đến cực điểm thì Dương lại suy và Âm lại mạnh lên. Hết ngày rồi đến đêm và IIÍÍƯỢC lại. Âm Dương cân bằng là thê tối Ưu của sự vật, KÍup cho sự vật phát triển ở mức độ tốt nhất.
Ảm Dương chuyến hoá lẫn nhau. Trong Âm có Dương vá ngược lại. Không có Âm Dương tuyệt đôi. Vì vậy, trong mọi sự vật không có gì tồn tại tuyệt đôi. Ngay cả trong linh vực cuộc sông, thiết kế nội thất chung cư đẹp, Hoạ là đầu mối cúa phúc, phúc lại ẩn chứa họa là như thế.
Nguyên lý Âm Dương được người xưa diễn tá qua đồ limli mang tính triết học và khái quát sâu sắc.Trong hình VI Am Dương ta thấy : Vòng tròn thể hiện Thái Cực, tức VII I ru, vũ trụ chia làm hai phần Âm và Dương hoà quyện vun nhau không thê tách rời. Âm màu đen nặng hướng Kuông, Dương màu sáng nhẹ nổi lên trên. Trong Âm có |)ư