Nội thất nhà hàng phong thủy

Thiết kế nội thất cho nhà hàng

THIẾT KẾ NỘI THẤT
Ngoại trừ việc xét ngoại hình và hoàn cảnh bên ngoài, phong thủy còn chú ý tới các hạng mục khác bôn trong căn nhà như: cửa, cửa sổ, phòng ngủ và ciường ngủ, bếp, phòng vệ sinh, nhà tắm, V…
CỬA
Sau đây là vài điều cần lưu ý:
Chọn hình dáng cửa:
Hình dáng cửa cũng có ý nghĩa về phương diện hấp thu tài khí. Thông thường mà nói, cửa thường là hình chữ nhật, một cánh hoặc hai cánh, thảy (lều phù hợp với quy cách Phong Thủy. Nhưng về phương diện cầu tài thì nó lại trung tính, chẳng có ý nghĩa gì.
Phong thủy cho rằng muốn cửa thiết kế nhà hàng có khả năng hấp thu tài khí thì nó phải là hình bán nguyệt hay hình cung.
Đi đôi với cửa chính (huyền quan), trong Phong Thủy còn có một thuật ngữ gọi là Thủ huyền quan (trấn giữ cửa). Thủ huyền quan là phía sau cửa khoảng 1,5 mét cho đến 2 mét đặt một tấm bình phong, giống như một đơn vị trấn thủ cửa chính. Công dụng của bình phong là để thay đổi hướng đi của dòng khí, không cho khí xung chiếu trực tiếp vào.
Bình phong dùng để thủ huyền quan có thể dùng bất cứ vật liệu gì hoặc hình dáng gì, và không cần lởn, chỉ cần cải biến hướng đi của dòng khí là được. Có thể dùng tấm gương làm bình phong, để thủ huyền quan đồng thời vừa dùng để trang trí nội thất.
Cửa không dược đối nhau:
Bên trong nhà thường có một số phòng và cửa của nó, các cửa này cần phải tránh dối nhau trực tiếp, vì một khi các cửa thông nhau sẽ làm ảnh hưởng Phong Thủy bên trong nhà. Lúc ấy dòng khí sẽ thịnh một nơi và yếu đi ở một nơi khác, khó đạt tới sự hài hòa. Do đó nếu như Phong Thủy của một phòng không được tốt sẽ ảnh hưởng sang phòng khác. Các nhà Phong Thủy cho rằng, nếu phạm vào trường hợp này thì người trong nhà hay phát sinh chuyện cải vả, xung đột thị