Nội thất nhà hàng phong thủy

Lưu ý về phong thủy khi thiết kế nội thất nhà phố

Ghế Sofa Băng Dài Giá Rẻ tại TPHCM

Thiết kế nội thất nhà phố hoá giải cứa chính bị phạm hướng xâu

Nếu cửa chính bị phạm hướng xấu thì dùng hướng để khắc chế, cụ thể như sau:

– Hướng cứa chính phạm Ngũ Quý thì đặt bếp hườn«! Sinh Khí

– Hướng cửa chính phạm Tuyệt Mệnh thì đặt lx1’1 hướng Thiên Y

– Hướng cửa chính phạm Lục Sát thì đặt bếp hướnill Phúc Đức

– Hướng cửa chính phạm Hoạ Hại thì đặt bếp hướnfl Phục Vị

Ví dụ : Người sinh năm 1957- Đinh Dậu mệnh CIIIIII ị Đoài, cửa chính hướng Nam là Ly phạm Ngũ Quỷ. VạV phái đặt bếp hướng Tây Bắc đê chê vì Tây Bắc là Ci được Sinh Khí sẽ hoá giải được hướng cửa chính bị phạm

Hoá giải Sao xâu chiếu đến cửa chính vào mòi năm

Qua việc phản tích Phi Tinh Trạch Vận, quý vị đã hìỏd được sự quan trọng về khí vận do các Phi Tinh đem lal Nếu phi tinh chiếu ó cừa chính là tôt thì sẽ mang lui

I khí cho ngôi nhà, tăng vượng khí sẽ vương nhân đinh lai lộc. Trái lại, nếu gặp hung tinh chiêu thì gia chủ cliiu nhiều tốn thất tuỳ bán chất từng sao chiêu vào, thì thị phi, khâu thiệt, nặng thì hao tài tốn của, tốn

I nhản đinh.

Vi dụ: năm Giáp Thân – ‘2004 các sao xấu la Tam Bích Iifí Đông, Ngũ Hoàng – trung tâm, Cứu Tứ – hướng , Nhị Hắc – hướng Tây Nam, Thất Xích – hướng Tây.

II

Sau đây là giải pháp hoá giải hung khí do các sao u vào hướng cứa chính: Chủ yếu dùng các vật khí chê Víi trấn yếm như cầu thuỷ tinh, chuông gió, tượng «’óng, Tam Đa, Phật Bà, Rồng, Rùa,… Cụ thê’ phân NRŨ Hành hoá giải cho các sao như sau :

Sao Ngũ Hoàng : Tôi độc, mang hành Thố. Vì vậy HIII) này chiếu đến cứa chính thì tốt nhất nên dùng rứ;i bằng kim loại đê tiết chế khí Thổ. Dùng 1 k ió troo trước cửa đê tránh hung khí. Sơn cổng I ỉ răng, tránh dùng màu đó, giảm viêc sử dung

I IV. …

lam Bích : xâu, mang này chiêu hướng cứa chính thì ng cứa sơn màu đỏ, dùng thảm đó trai cứa, dùng nhiêu loại đèn điện à cửa. tránh dùng các loạUhuỳ. treo à cứa một chuông gió đẻ hoá giải hung khí.

– Sao Thất Xích : rất xấu, mang hành Kim. chu trộm

cướp, hao tán tài lộc, công danh bế tắc. Nếu sao này chi (mi hướng cửa chính thì cổng cửa sơn màu đen, dùng một bt nước hoặc bê cá cảnh to trước cửa trong thả 1 con cá màn đen, nếu không thì dùng một bình đựng nước muối. Tránli dùng các loại thuỷ tinh, treo ớ cửa một chuông gió đe hoá giải hung khí.

– Sao Nhị Hắc : xấu, mang hành Thổ, chủ bệnh tậl còn gọi là sao Bệnh Phù. Nếu sao này chiếu hướng cứu chính thì dùng công, cửa bằng kim loại đê tiết chê khl Thổ. Dùng 1 chuông gió treo trước cửa đê tránh hung khí Sơn công cửa màu trắng, tránh dùng màu đó, giảm việc sử dụng các loại đèn điện.