Nội thất nhà hàng phong thủy

Gợi ý mẫu Thiết kế nội thất nhà hàng

Loại nhà ở cấm kỵ
Phong Thủy Thiết kế nội thất nhà hàng rất xem trọng hình thể của căn nhà, họ cho ràng hình thể của căn nhà phải đầy đặn không được khuyết hãm, vì điều này sẽ có ảnh hưởng cát hung rất lớn đôi với người trong nhà. Dưới đây xin đơn cử các trường hợp như sau:
1/ Nhà bị khuyết cạnh nam bắc:
Nhà cửa ở thành thị hiện nay lâm vào tình trạng bị khuyẽt cạnh nhiều hơn thời xưa. Khuyết hai cạnh nam bắc, nam bắc là hai phương thuộc thủy và hỏa. Nếu cả thủy lẫn hỏa đều khuyết hảm thì vấn đề khá nghiêm trọng, Vào thời gian hung tinh lưu niên bay tới, bất luận khuyết hãm nam hay bắc, đều chủ về ứng các tai họa ngoài ý muốn, hoặc bệnh tật, gia đạo bất hòa, nghiêm trọng thì tụng kiện tù tội. Phép hóa giải như sau:
– Nếu hướng nam thì đặt các vật phẩm Phong Thủy màu đỏ, màu hồng, màu tía; hoặc chậu Phong Thủy nuôi 9 con cá vàng.
– Nếu ở hướng bắc thì đặt các vật phẩm Phong Thủy màu lam, màu đen; hoặc cliậu Phong Thủy nuôi 1 con cá vàng.
2/ Nhà bị khuyết cạnh đông tây:
Chính tây là mộc, chính đông là kim. Hai phương này bị khuyết hãm lại có ảnh hưởng yếu hơn. Thông thường mà nói, nó thường chủ về làm việc cực nhọc mà khó thành công, gian khổ mới kiếm được miếng ăn. Những người có hùng tâm tráng chí ở nhà này thường lận đận lao đao, khó mà có thành tựu lớn được. Phép hóa giải như sau:
– Nếu hướng đông thì đặt các vật phẩm Phong Thủy màu lục như chậu kiểng, bonsai; hoặc chậu Phong Thủy nuôi 3 con cá vàng.
– Nếu ở hướng tây thì đặt các vật phẩm Phong Thủy màu trắng, màu vàng kim; hoặc chậu Phong Thủy nuôi 7 con cá vàng.