Nội thất nhà hàng phong thủy

Đồ gốm trang trí nội thất nhà hàng

Sofa giường giá rẻ tphcm

Nguyên liệu chính để sản xuất sản phẩm gốm trang trí nội thất nhà hàng là đất sét. Ngoài ra, tùy theo yêu cẩu của sản phẩm, tính chất của đất mả có thể dùng thêm các loại phụ gia phù hợp.
Đất sét
Đất sét là loại đá trầm tính đa khoáng, khi nhào trộn với nước nó trở thành hỗn hợp dẻo có thể tạo hình thành các sản phẩm khác nhau, sau khi gia công nhiệt nó biến thành trạng thái đá.
Thành phần chính của đất sét là khoáng dẻo hay khoáng sét. Khoáng dẻo là các alumosilicat ngậm nước (nAl203.nSi02.pH20). Chúng được tạo thành do fenspát bị phong hóa. Tùy theo điều kiện của môi trường (nhiệt độ, áp suất và pH) mà fenspát tạo thành các khoáng khác nhau. Ví dụ trong môi trường axit yếu (pH = 6-7) tạo ra caolinit
Al703.K20+2H0+CQ=2Si0-,.Al,0ỉ.2H,0+4SiQ+K;C0, .
caolinit
Trong môi trường kiềm (pH = 7,3 – 10,3) tạo môntmôrilônit
Al203.K20+nH20+C02=4Si02.AI^03.nH20+2Si02+K2C03
Khoáng caolinit có khả năng chịu lửa tót. Khoáng có độ phân tán cao, khả năng hấp thụ và trương phóng lớn ; có độ dẻo, độ co khi sấy và nung cao. Vì vậy đất chứa nhiễu khoáng môntmôrilônit thường dùng làm phụ gia rim đất sét kém dẻo, phụ gia chống thấm nước.
Đất sét chỉ chứa khoáng caolinit gọi là đất cao lanh trắng.
Đôi khi đất sét còn chứa khoáng dẻo haloisit.A1203.4H20). Khoáng này có tính chát trung bình giữa các loại khoáng trên.
Ngoài ra trong đất sét thường chứa các tạp chất vô cơ và hữu cơ. Các tạp chất vô cơ hay gặp ở dạng thạch anh (Si02), illtrhônat (CaC03, MgC03), các hợp chất sát (Fe(OH)3, Fe20^, RtN,). Tạp chất hữu cơ thì ở dạng than bùn hoặc bitum.
Đất sét gồm có nhiều hạt lớn như bụi (d 0,14mm), mica
(d = 0,14 -ỉ- 5mm) làm cho đất kém dẻo, giảm co ; còn /03, các hợp chất sắt, fenspát làm giảm nhiệt độ nóng cháy (MUI (lất sét ; CaO (tạo ra từ CaC03). khi thủy hóa sẽ nở ra, cho sản phẩm dễ bị nứt.
Đất sét có màu sắc rất khác nhau : từ màu trắng, nâu, xám đến màu đen. Màu sắc do các tạp chất vô cơ và hữu cơ quyết định.