Nội thất nhà hàng phong thủy

Đồ gỗ trang trí nội thất nhà hàng

Sofa gỗ chữ l

Cấu tạo vi mô
Qua kính hiển vi có thể nhìn thấy những tế bào sống và hết của gỗ trang trí nội thất nhà hàng có kích thước và hình dáng khác nhau. Cấu tạo vi mô của gỗ gồm có : tế bào chịu lực, tế bào dẫn, tế bào tia lõi và tế bào dự trữ.
Tẽ bàu chịu lực (tế bào giữ nguyên thớ) có dạng hình thoi, dài 0,3 – 2 mm, dày 0,02 – 0,05mm, thành tế bào dày, nối tiếp nhau theo chiều dọc thân cây. Tế bào chịu lực chiếm đến 76%
Thể tích gỗ.
Tẽ bào dẫn hay còn gọi là mạch gỗ, gồm những tế bào lớn hỉnh ống xếp chổng lên nhau tạo thành các ống thông suốt. Chúng có nhiệm vụ dẫn nhựa theo chiểu dọc thân cây.
Tẽ bào lia lõi là những tế bào xếp nằm ngang thân cây. giữa các tế bào này cũng có lỗ thông nhau.
Tẽ bào dự trữ nằm xung quanh mạch gỗ và cũng có lỗ thông nhau. Chúng có nhiệm vụ chứa chất dinh dưỡng để nuôi cây.
Vễ cơ bản cấu trúc gỗ lá kim cũng như gỗ lá rộng, nhưnl không có mạch gổ mà chi có tia lõi và tế bào chịu lực. Tê bàu chịu lực trong gỗ lá kim có dạng hình thoi, vừa làm nhiệm vụ chịu lực vừa dẫn nhựa dọc thân cây.
Vễ cấu tạo mỗi tế bào sống đêu có 3 phấn : vỏ cứng, nguyên sinh chất và nhản tế bào.
Vò tẽ hào được tạo bởi xenlulô (C(H10C5), lignhin và hemixenlulô. Trong quá trình phát triển nguyên sinh chất hai dần tạo cho vỏ tế bào ngày càng dày thêm. Đống thời một bộ phận của vỏ, lại biến thành chất nhờn tan được trong nưoi Trong cây gỗ lá rộng thường có 46 – 48% xenlulô, 19 – 20% lignhin, 26-35% hemixenlulo.
Nguyên sinh chất là chất anbumin thực vật được cấu tạo lu các nguyên tố : c, H, o, N và s. Trong nguyên sinh chất, trôn 70% là nước, vì vậy khi gỗ khô tế bào trở nên rỗng ruột
Nhân tể bào hình bấu dục, trong đó có một số hạt óng ánh và chất anbumin dạng sợi. Cấu tạo hóa học gần giống nguyAn sinh chất nhưng có thêm nguyên tố p.
Qua quan sát cấu trúc, gỗ thể hiện rõ là vật liệu khôn*! đỗng nhất và không đẳng hướng, các thớ gỗ chỉ xếp theo một phương dọc, phân lớp rõ rệt theo vòng tuổi. Do vậy tính chất của gỗ không giống nhau theo vị trí và theo phương của.