Nội thất nhà hàng phong thủy

Tính diện tích Thiết kế nội thất nhà hàng

Trình tự tính toán Thiết kế nội thất nhà hàng 1. Tính diện tích bề mặt yêu cẩu của cuộn xoắn Nếu vận tốc không khí qua bề mặt cuộn xoắn không cho trước, cần phải chọn một vận tốc không khí hợp lý. Trong thực tế khi sưởi ấm và điều hoà không khí, vận tốc không khí qua bề mặt cuộn xoắn có thể biến đổi từ 300 đến 1000 ft/phút (91,4 đến 305 m/phút), thường hay chọn[…]

Thiết kế nội thất nhà hàng: tấm sưởi trần và sàn

1. Chọn loại và vị trí đặt cuộn làm nóng Tính lượng nhiệt mất mát cho phòng hoăc nhả dùng phương pháp đã đề cập ờ trên trong Phần 2 này. Vì đã biết lượng nhỉẽt – Ít -át. chọn loại tấm suởi – trần hoặc sàn. Trong một số phòng hoặc ở nhà. việc sử dụng kết hợp các tấm sưởi trần và sàn tỏ ra hiệu quả hơn chi dùng một loại. Các tấm sưởi tường cũng được[…]

Vận dụng phong thủy vào thiết kế nội thất văn phòng

Lựa chọn thời điểm chúng ta vẫn xác định theo hnt (¿uái và sự suy vượng cùa Ngũ Hành. Cụ thế là xác illhli dựa vào qué hướng nhà. Ví dụ: nhà hướng Nam tức quẻ hướng là quẻ Ly, qué Ly thuộc Hoả, Hoá vượng vào mùa Hạ, tức là các tiết khí Mang Chủng, Hạ Chí, Tiôu Thử. Sở dĩ cần xác định thời điếm xây dựng theo ticl khí vì sự phân định mùa được xác định[…]

Thiết kế nội thất nhà phố theo phong thủy

Nhà ở đối diện đường vòng hoặc giao lộ: Nếu ở đối diện đường vòng hoặc đối diện thì khí xung sát sẽ chiếu thắng vào nhà. Sát khí làm hao tổn nhan dinh, gây thị phi bất hoà, ly tán gián. Trường hợp trên chỉ dùng làm cơ sở kinh doanh không liên ớ. Trước nhà nên dùng gương Bát Quái hoặc xây rào chắn. Có thể dùng chó, nghê, ruà đầu rồng, tượng Quan Công, Quan Âm,… để[…]

Lưu ý về phong thủy khi thiết kế nội thất nhà phố

Thiết kế nội thất nhà phố hoá giải cứa chính bị phạm hướng xâu Nếu cửa chính bị phạm hướng xấu thì dùng hướng để khắc chế, cụ thể như sau: – Hướng cứa chính phạm Ngũ Quý thì đặt bếp hườn«! Sinh Khí – Hướng cửa chính phạm Tuyệt Mệnh thì đặt lx1’1 hướng Thiên Y – Hướng cửa chính phạm Lục Sát thì đặt bếp hướnill Phúc Đức – Hướng cửa chính phạm Hoạ Hại thì đặt bếp[…]

Thiết kế nội thất nhà phố theo phong thủy

Nội dung cơ bán của Học thuyết Ngũ Hành là môi lirn hệ biện chứng duy vật giữa các sự vật hiện tượng liong giới tự nhièn. Năm loại vật chất này vận động, chuyến hoá và tác động lẫn nhau hình thành nên thế giới lự nhiên, xã hội và tư duy. Ngũ Hành vừa có tác động llinc đẩy, vừa có tác động ức chế lần nhau hình thành IH‘|) một vũ trụ luôn luôn vận động theo[…]

Thiết kế nội thất chung cư đẹp hợp phong thủy

Học thuyết Âm Dương cho rằng mọi vật tồn tại và phát triển được đều do hai khí Âm Dương vận động mà tạo thành. Ârn Dương là hai mặt thống nhất đối lập của cùng một sự vật hiện tượng, mâu thuẫn nhau và chuyển hoá lẫn nhau không thê tách rời. Đặc tính của Âm Dương luôn đôi lập nhau, như của Dương là cứng, mạnh, quả quyết, màu sáng, hướng lên. Đặc tính của Am là nhu[…]

Thiết kế nội thất gia đình theo ngũ hành

Người Đông phương ngày xưa cho rằng vật chất cấu thành là do 5 hành cơ bản trong vũ trụ tự nhiên hợp mà thành. Năm Hành đó là: KIM (Kim loại), MỘC (cây côi), THỦY (nước), HỎA (lửa), THỐ (đất). Năm yếu tố này sinh I cho nhau hay khắc chế nhau. Sinh cho nhau như: Kim sinh Thủy (kim loại bị đun nónịí I chảy), Thủy sinh Mộc (nước tưới cho cây), Mộc sinh Hỏa (cây cháy sinh[…]

Thiết kế nội thất gia đình hợp phong thủy

Các phương hướng cũng liên hệ tới NgC hành: Hướng Dông thuộc hành Mộc, hướng Tây thuộc hành Kim, hướng Nam hành Hỏa, hướng Bắc hành Thủy, hướng Tây Bắc hành Kim, Tây Nam hành Thổ, Đông Bắc hành Thổ, Đông Nam hành Mộc. Các dạng thê cũng liên hệ tới Ngũ hành: Nhọn, tam giác hành Hỏa, tròn, bầu dục, cánh cung hành Kim, vuông hành Thổ, chữ nhật hành Mộc, hình uốn lượn hành Thủy. Do đó trong[…]