Nội thất nhà hàng phong thủy

Bố cục Thiết kế nhà hàng

Nhà bị khuyết góc đông bắc:
Góc đông bắc thuộc thổ, chủ bất lợi về sức khỏe, nhất là bệnh về đường tiêu hóa. Đặt bếp lò ơ phương vị này có thể cải thiện Phong Thủy, ngcài ra có thể dùng các vật phẩm Phong Thủy màu vàng đất, màu cà phê, hoặc chậu Phong Thủy nuôi 8 con cá vàng.
Nhà bị khuyết góc đông nam:
Góc đông nam thuộc mộc, chủ bất lợi đôi với con gái đầu; về sức khỏe thì chủ về bệnh gan mật, hệ thông thần kinh. Muôn hóa giải có thể dùng các vật phẩm Phong Thủy màu xanh, màu lục như cây cảnh hay bon sai, hoặc treo một cái hồ lô.
Nhà bị khuyết góc tây nam:
Góc tây nam thuộc thổ, chủ bất lợi về sức khỏe, nhất là bệnh về đường tiêu hóa, ngoài ra còn chủ về các chứng hư nhược. Hướng Khôn là chủ về mẹ của chủ nhân, hoặc nữ chủ nhân, vì vậy bất lợi cho hai người này. Nhưng thông thường thì đối với công việc lại có lợi, sự nghiệp bình ổn.
Muôn hóa giải có thể dùng các vật phẩm Phong Thủy màu vàng đất, màu cà phê, hoặc chậu Phong Thủy nuôi một 8 con cá vàng; cũng nên treo một cái hồ lô.
Nhà bị khuyết bốn góc:
Bốn góc nhà đều khuyết hâm thì vấn đề khá nghiêm trọng. Nặng thì chủ về ứng các tai họa ngoài ý muốn, hoặc bệnh tật, sự nghiệp tiêu tan, có thể dẫn tụng kiện tù tội.
Theo Phong Thủy thì tốt nhất là không nên ở loại nhà này, nhưng trong trường hợp vì hoàn cảnh khách quan bất khả kháng, người ta có thế áp dụng cách hóa giải duy nhất là tính toán trạch tinh, vận tinh và phi tinh lưu niên để thiết kế lại bố cục thiết kế nhà hàng.